AWARDS

New Awards

2017

Paras abstraktiesitys

Finnish Bone Society minisymposiumissa 8.6.2017 palkittiin parhaana abstraktiesityksenä Paula Pennasen esitys: " Interfering osteoclast differentiation pathways using mononuclear progenitors from patients with Neurofibromatosis 1". Voittaja palkittiin 300 euron stipendillä.

Vuoden 2016 luututkimuskilpailun voittaja

Turunen S, Huhtakangas J, Nousiainen T, Valkealahti M, Melkko J, Risteli J, Lehenkari P. Rheumatoid arthritis antigens homocitrulline and citrulline are generated by local myeloperoxidase and peptidyl arginine deiminases 2, 3 and 4 in rheumatoid nodule and synovial tissue. Arthritis Res Ther. 2016 Oct 20;18(1):239. Voittaja palkittiin 300 euron stipendillä.

Previous Awards & Acknowledgements

2015

Nuoren tutkijan matka-apuraha

Kuopio bone symposiumissa nuoren tutkijan matka apurahan sai Masoud Isanejad parhaan esityksen ansiosta.

Vuoden 2014 luututkimus

Multanen J, Nieminen MT, Häkkinen A, Kujala UM, Jämsä T, Kautiainen H, Lammentausta E, Ahola R, Selänne H, Ojala R, Kiviranta I, Heinonen A. (2014) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23775755

2014

Nuoren tutkijan matka-apuraha

Elisa Saarnio, Helsingin yliopisto 4th Joint Meeting of European Calcified Tissue Society (ECTS) and the International Bone and Mineral Society (IBMS), 25–28.4.2015 Rotterdam, Netherlands

Vuoden 2013 luututkimus

Laine CM, Joeng KS, Campeau PM, Kiviranta R, Tarkkonen K, Grover M, Lu JT, Pekkinen M, Wessman M, Heino TJ, Nieminen-Pihala V, Aronen M, Laine T, Kröger H, Cole WG, Lehesjoki AE, Nevarez L, Krakow D, Curry CJ, Cohn DH, Gibbs RA, Lee BH, Mäkitie O. WNT1 mutations in early-onset osteoporosis and osteogenesis imperfecta N Engl J Med. 2013 May 9;368(19):1809-16. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23656646

Tutkimuksessa selvittiin suomalaisessa suvussa esiintyvän vallitsevasti periytyvän varhaisen osteoporoosin aiheuttajaa. Osteoporoosia sairastavilla 10 henkilöllä todettiin heterotsygoottinen mutaatio WNT1-geenissä. Mutaatiot heikensivät luuston kehitykselle tärkeän WNT-signaalireitin toimintaa. Yhdysvaltalaisperheessä todettiin kahdella resessiivistä osteogenesis imperfectaa sairastavalla lapsella homotsygoottinen WNT1-mutaatio. Tulokset viittaavat siihen, että WNT1 on luuston kannalta tärkeä signaalireitin ligandi. Tämä on merkittävä edistysaskel luukadon patogeneesin ymmärtämisessä. Tulevaisuudessa WNT1:tä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää luun terveyden merkkitekijänä sekä osteoporoosihoitojen vaikutuskohteena.

2013

Vuoden 2012 luututkimus

Mäyränpää MK, Viljakainen HT, Toiviainen-Salo S, Kallio PE, Mäkitie O. Impaired bone health and asymptomatic vertebral compressions in fracture-prone children: a case-control study. J Bone Miner Res. 2012 Jun;27(6):1413-24. Kilpailuun osallistui 12 työtä.

Syyskokouksen parhaan posterin palkinto 2013

Uusi-Rasi K, Karinkanta S, Kannus P, Patil R, Tokola K, Lamberg-Allardt C, Sievänen H. Effects of vitamin D and Exercise on Bone Health and Physical Performance in Elderly Women: Preliminary Results. Kilpailuun osallistui 16 posteria.

Vuoden 2013 matka-apuraha

IOF Advanced Training Course on Osteoporosis, Geneve, Sveitsi.
Suvi Itkonen, Helsingin yliopisto (matkakertomus)

2012

Vuoden 2011 luututkimus

Mikkola TM, Heinonen A, Kovanen V, Cheng S, Kujala UM, Suominen H, Alén M, Puolakka J, Ankarberg-Lindgren C, Ronkainen PH, Koskenvuo M, Kaprio J, Rantanen T, Sipilä S. Influence of long-term postmenopausal hormone-replacement therapy on estimated structural bone strength: a study in discordant monozygotic twins J Bone Miner Res. 2011 Mar;26(3):546-52. Kilpailuun osallistui yhdeksän työtä.

Progress report 2012

Radhika Patil: Sarcopenia and osteopenia among 70-80-year old home-dwelling Finnish women- prevalence and association with functional performance. Kilpailuun osallistui viisi esitystä.

2011

Vuoden 2010 luututkimus

Korpelainen R, Keinänen-Kiukaanniemi S, Nieminen P, Heikkinen J, Väänänen K, Korpelainen J. Long-term outcomes of exercise: follow-up of a randomized trial in older women with osteopenia. Arch Intern Med. 2010 Sep 27;170(17):1548-56. Kilpailuun osallistui kymmenen työtä.

Vuoden 2011 matka-apuraha

IOF Advanced Training Course on Osteoporosis, Geneve, Sveitsi.
Päivi Kilpinen-Loisa, Päijät-Hämeen keskussairaala.

Päivi on kirjoittanut matkastaan myös matkakertomuksen.

Progress report 2011

Sanna Turunen: Citrulline and homocitrulline antibodies are cross-reacting in rabbits. Kilpailuun osallistui kolme esitystä.

2010

Progress report 2010

Maarit Piirtola: Luunmurtumat iäkkäillä henkilöillä: ilmaantuvuus, riskitekijät ja seuraukset. Kilpailuun osallistui viisi esitystä.

Vuoden 2009 luututkimus

Prekliininen sarja: Imai S, Heino TJ, Hienola A, Kurata K, Büki K, Matsusue Y, Väänänen HK, Rauvala H. Osteocyte-derived HB-GAM (pleiotrophin) is associated with bone formation and mechanical loading. Bone. 2009;44:785-794. Kliininen sarja: Viljakainen HT, Väisänen M, Kemi V, Rikkonen T, Kröger H, Laitinen EK, Rita H, Lamberg-Allardt C. Wintertime vitamin D supplementation inhibits seasonal variation of calcitropic hormones and maintains bone turnover in healthy men. J Bone Miner Res. 2009;24:346-352. Kilpailuun osallistui seitsemän työtä.

Vuoden 2010 matka-apuraha

IOF Advanced Training Course on Osteoporosis, Lyon, Ranska.
Toni Rikkonen, Kuopion yliopisto.

2009

Progress report 2009

Riku Nikander: Exercise-Loading and Bone Structure. Kilpailuun osallistui viisi esitystä.

Vuoden 2008 luututkimus

Mikkola TM, Sipilä S, Rantanen T, Sievänen H, Suominen H, Kaprio J, Koskenvuo M, Kauppinen M, Heinonen A. Genetic and environmental influence on structural strength of weight-bearing and non-weight-bearing bone: a twin study. J Bone Miner Res. 2008;23:492-498. Kilpailuun osallistui yhdeksän työtä.

Finnish Bone Societyn 20. juhlavuoden kunniaksi jaettiin 5000 € suuruinen kannustusapuraha luusto- tai rustotutkimukseen. Johtokunta arvioi yhteensä 18 hyvätasoista luu- tai rustoaiheista apurahahakemusta. Kannustusapuraha myönnettiin FT Kaisa Ivaskalle, Turun yliopistoon. Kaisa Ivaskan tutkimussuunnitelma "Osteokalsiinin eri muotojen merkitys energia-aineenvaihdunnan säätelyssä" on johtokunnan arvion mukaan aiheeltaan erittäin ajankohtainen ja selkeästi tiedettä edistävä. Lisäksi tutkimus on toteuttamiskelpoinen ja apurahan käyttösuunnitelma realistinen.